Menu
JPR Advocaten

Aandeelhoudersgeschillen

Geschreven op 26 april 2012  •  Auteur: Marjolein van Leeuwen
Aandeelhoudersgeschillen

“Een geschillenregeling kan ook in een aandeelhoudersovereenkomst worden opgenomen”

(Dit artikel is opgenomen in het magazine ‘Achterhoek Magazine van april/mei 2012.)

Aandeelhouders zijn het niet altijd met elkaar eens. Op het moment dat de verhoudingen tussen aandeelhouders zodanig brouilleren dat ze niet meer samen verder willen, biedt de wet een aantal specifiek op aandeelhouders gerichte geschillenregelingen. Een of meerdere aandeelhouders kunnen (de) andere aandeelhouder(s) met behulp van die geschillenregelingen onder omstandigheden uitkopen. Andersom kunnen aandeelhouders ook vorderen van (de) andere aandeelhouder(s) dat hun aandelen door hen worden overgenomen.

Tegen de procedures die hiervoor zijn beschreven bestaat het bezwaar dat ze vaak langdurig en kostbaar zijn. Daarom heeft de wetgever gemeend dat die regelingen zodanig aangepast moeten worden, dat de procedures sneller een concrete oplossing bieden. Het ziet er nu naar uit dat op 1 juli aanstaande het wetsvoorstel Flexibilisering van het BV-recht, wet wordt. In dat wetsvoorstel zijn aangepaste vormen van de huidige procedures en een nieuwe procedure opgenomen, om aan de bezwaren tegen de huidige geschillenregelingen tegemoet te komen.

Ongeacht het feit dat de wetgeving aangepast wordt, blijft gelden dat er in geval van aandeelhoudersgeschillen moet worden geprocedeerd als er niets anders in de statuten is opgenomen, of niets anders is overeengekomen. Wilt u een gerechtelijke procedure voorkomen, dan is het dus zaak om daar iets over op te nemen. Mochten de statuten geen geschillenregeling bevatten, dan hoeven de statuten op dat punt niet te worden gewijzigd. In dat geval kunnen de aandeelhouders in een aandeelhoudersovereenkomst alsnog een bijzondere geschillenregeling opnemen. Daarin zou bijvoorbeeld voor bindend advies of arbitrage kunnen worden gekozen. Bovendien kan de aandeelhoudersovereenkomst ook reeds een regeling voor de waardering van aandelen ingeval van overdracht, bevatten. Mocht er al een geschil zijn ontstaan, maar mochten de aandeelhouders het er wel over eens zijn dat ze in ieder geval niet naar de rechter willen voor de geschilbeslechting, dan kan zelfs op dat moment nog een geschillenregeling overeengekomen worden. Let wel, voorkomen is beter dan genezen, dus die geschillenregeling kan het beste zo vroeg mogelijk overeengekomen worden, zodat daar in een later stadium geen discussie over hoeft te bestaan. Als de geschillenregeling niet redelijk is, kan de aandeelhouder die daardoor onevenredig wordt geschaad, toch naar de rechter. Het is dus belangrijk dat de geschillenregeling zorgvuldig wordt opgesteld.


Marjolein van Leeuwen
Mr. M. van Leeuwen

“Fusie- en overnametrajecten zijn doorgaans complex en heel intensief. De tijdsdruk is groot. Vandaag krijg je stukken aangeleverd en morgen moeten de contracten klaarliggen. Je moet het vertrouwen van de klant hebben en nauw samenwerken. Ieder traject en ieder contract is anders. Dat maakt het telkens opnieuw ongelooflijk uitdagend en dynamisch.
 
Mijn aanpak is daadkrachtig en pragmatisch. Ik neem graag de lead in dergelijke transactieprocessen, zodat de klant op mij kan leunen en vertrouwen. Waar nodig vormen we een multidisciplinair team met collega’s van andere secties. Door onze gezamenlijke inzet kunnen we het belang van onze klanten het best dienen.

Ik sta er altijd voor open om met ondernemers te sparren. In die gesprekken is het mooi om de kennis die ik als advocaat heb opgedaan, in te brengen.”

Over Marjolein

Marjolein is sinds 2007 advocaat bij JPR Advocaten en partner vanaf 2018. Zij houdt zich bezig met fusies en overnames, het opstellen van (internationale) overeenkomsten en staat ondernemers bij in geschillen. In 2013 rondde Marjolein haar Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht af. Naast haar werk als advocaat zet ze zich graag in voor de regio en heeft ze diverse bestuursfuncties bekleed. Marjolein deelt haar netwerk graag met anderen. Marjolein wordt door haar klanten gewaardeerd en is prettig in de omgang. 

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: