Menu
JPR Advocaten

Aandeelhoudersgeschillen

Geschreven op 26 april 2012  •  Auteur: Marjolein van Leeuwen
Aandeelhoudersgeschillen

“Een geschillenregeling kan ook in een aandeelhoudersovereenkomst worden opgenomen”

(Dit artikel is opgenomen in het magazine ‘Achterhoek Magazine van april/mei 2012.)

Aandeelhouders zijn het niet altijd met elkaar eens. Op het moment dat de verhoudingen tussen aandeelhouders zodanig brouilleren dat ze niet meer samen verder willen, biedt de wet een aantal specifiek op aandeelhouders gerichte geschillenregelingen. Een of meerdere aandeelhouders kunnen (de) andere aandeelhouder(s) met behulp van die geschillenregelingen onder omstandigheden uitkopen. Andersom kunnen aandeelhouders ook vorderen van (de) andere aandeelhouder(s) dat hun aandelen door hen worden overgenomen.

Tegen de procedures die hiervoor zijn beschreven bestaat het bezwaar dat ze vaak langdurig en kostbaar zijn. Daarom heeft de wetgever gemeend dat die regelingen zodanig aangepast moeten worden, dat de procedures sneller een concrete oplossing bieden. Het ziet er nu naar uit dat op 1 juli aanstaande het wetsvoorstel Flexibilisering van het BV-recht, wet wordt. In dat wetsvoorstel zijn aangepaste vormen van de huidige procedures en een nieuwe procedure opgenomen, om aan de bezwaren tegen de huidige geschillenregelingen tegemoet te komen.

Ongeacht het feit dat de wetgeving aangepast wordt, blijft gelden dat er in geval van aandeelhoudersgeschillen moet worden geprocedeerd als er niets anders in de statuten is opgenomen, of niets anders is overeengekomen. Wilt u een gerechtelijke procedure voorkomen, dan is het dus zaak om daar iets over op te nemen. Mochten de statuten geen geschillenregeling bevatten, dan hoeven de statuten op dat punt niet te worden gewijzigd. In dat geval kunnen de aandeelhouders in een aandeelhoudersovereenkomst alsnog een bijzondere geschillenregeling opnemen. Daarin zou bijvoorbeeld voor bindend advies of arbitrage kunnen worden gekozen. Bovendien kan de aandeelhoudersovereenkomst ook reeds een regeling voor de waardering van aandelen ingeval van overdracht, bevatten. Mocht er al een geschil zijn ontstaan, maar mochten de aandeelhouders het er wel over eens zijn dat ze in ieder geval niet naar de rechter willen voor de geschilbeslechting, dan kan zelfs op dat moment nog een geschillenregeling overeengekomen worden. Let wel, voorkomen is beter dan genezen, dus die geschillenregeling kan het beste zo vroeg mogelijk overeengekomen worden, zodat daar in een later stadium geen discussie over hoeft te bestaan. Als de geschillenregeling niet redelijk is, kan de aandeelhouder die daardoor onevenredig wordt geschaad, toch naar de rechter. Het is dus belangrijk dat de geschillenregeling zorgvuldig wordt opgesteld.


Marjolein van Leeuwen
Mr. M. van Leeuwen

Marjolein van Leeuwen is advocaat bij JPR Advocaten in Doetinchem en werkzaam in het Ondernemingsrecht. Haar specialisaties binnen dit rechtsgebied zijn: vennootschapsrecht, fusies en overnames en contracten- en procesrecht. Marjolein is sinds 2007 actief als advocaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: