Menu
JPR Advocaten

Achtergestelde lening

Een onderneming heeft geld nodig om aan zijn of haar verplichtingen te kunnen voldoen. Deze financiële middelen kan een onderneming verwerven door producten of diensten te verkopen. Voordat er een liquiditeitsstroom op gang komt, zal eerst geïnvesteerd moeten worden.

Lening bij bank

Deze investering kan bestaan uit de aankoop van een gebouw, de inrichting van het gebouw en de aanschaf van bedrijfsmiddelen, voertuigen etc. Daarnaast moeten er ook vaak verplichtingen gefinancierd worden voordat een onderneming daadwerkelijk van start kan gaan. Dit ziet dan voornamelijk op salarissen van werknemers, leaseverplichtingen en het voorfinancieren van debiteuren. De ondernemer gaat hiervoor leningen, ook wel genoemd kredieten aan en deze kunnen bestaan uit langlopende leningen of kortlopende leningen. Meestal worden deze afgesloten bij een reguliere bank.

Lening bij derde

Indien de omvang van deze leningen of kredieten onvoldoende zijn, kan er een lening bij een derde worden gesloten. Deze lening wordt vaak afgesloten tegen een hoger rentepercentage dan de leningen die een ondernemer bij een bank kan afsluiten. De reden hiervan is dat de lening die afgesloten wordt bij een derde vaak meer risico in zich houdt voor de geldverstrekker.

Achtergestelde lening

Het is voor een derde vaak niet eenvoudig zekerheden te verlangen, omdat deze al zijn opgeëist door de bank. Dit betekent dat het risico voor de geldschieter aanzienlijk is. Daar komt nog bij dat banken vaak van de ondernemer verlangen dat financieringen die verstrekt worden door derden, achtergesteld worden bij de door de bank verstrekte gelden. Dit wordt een zogenaamde achtergestelde lening genoemd. Met andere woorden, de schuldenaar dient eerst de banken te voldoen en nadat de financieringen van de bank zijn voldaan, mag pas worden afbetaald op de achtergestelde leningen.

In de praktijk komt het ook wel eens voor dat indien banken zich in een comfortabele positie bevinden, zij de schuldenaar toestaan toch mondjesmaat op de achtergestelde lening af te lossen. Er dient alsdan wel uitdrukkelijk overleg met de bank plaats te vinden om de aflossing op een achtergestelde lening te bespreken en de bank dient dit ook bij voorkeur schriftelijk goed te keuren. Indien de schuldenaar deze aflossing niet expliciet bespreekt, houdt hij of zij zich niet aan de voorwaarden van de bank en zou de bank kunnen overgaan tot opzegging van het totale krediet.

Particuliere lening aan ondernemer

Ook zien we in de praktijk dat er een particuliere lening aan een ondernemer wordt verstrekt en dat die wordt achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren van een onderneming. Deze vorm van achtergestelde lening is hoog risicodragend en hierover wordt vaak een nog hoger rentepercentage berekend.

Wat betekent dit in een faillissementssituatie?

De achtergestelde leningen zijn een categorie schulden die na de concurrente schulden komt en vóór de vorderingen van de aandeelhouders, vennoten of andere inbrengers van risicodragend kapitaal. Indien de financiering alleen is achtergesteld bij de vordering van de bank, dient eerst de bank te worden voldaan en vervolgens deelt de schuldeiser van de zogenaamde ‘achtergestelde lening’ mee met de uitkering aan de overige concurrente crediteuren.

Dit is anders indien de lening is achtergesteld ten opzichte van alle schuldenaren. Dan dienen ook eerst alle concurrente schuldeisers voldaan te worden.

Aan het verstrekken van een achtergestelde lening zitten een aantal haken en ogen. Advies inwinnen bij één van onze ondernemingsrechtadvocaten voordat deze overeenkomst wordt aangegaan, is zeker aan te raden.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: