Menu
JPR Advocaten

Aansprakelijkheid vereniging

De sportvereniging kan als werkgever of als opdrachtgever door degene die de sport uitoefent aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld in de situatie, waarbij de aangestelde trainer een fout (dit kan bestaan uit het niet naleven van een veiligheidsvoorschrift) maakt, waardoor degene die de sport uitoefent letsel oploopt.

De vereniging kan in het maatschappelijk verkeer ook onzorgvuldig handelen naar derden, bijvoorbeeld richting werknemers of partijen, waarmee contracten zijn gesloten. De vereniging is immers een rechtspersoon, heeft dus zelfstandig rechten en plichten en is aansprakelijk voor de eigen schulden. Onder bepaalde omstandigheden kan een bestuurder door een derde ook naast of in de plaats van de sportvereniging in persoon aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld indien hij niet bevoegd was om namens de sportvereniging te handelen of indien hij er voor zorgt dat de vereniging haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Er zal dan wel sprake moeten zijn van een ernstig verwijt.

De vereniging kan verder als sportorganisatie richting derden (bijvoorbeeld een toeschouwer) aansprakelijk zijn indien sprake is van een organisatiefout of indien de vereniging zonder toestemming gebruik maakt van een naam, merknaam of portret.

Het is dan ook voor iedere vereniging verstandig regelmatig de verzekeringsportefeuille van de vereniging door te lopen, zodat onaangename verassingen kunnen worden voorkomen. Een aansprakelijkheidsverzekering zal in elk geval onderdeel moeten zijn van de portefeuille.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: