Twitter LinkedIn

Arbeidsrecht 2010, nr. 3

18-03-2010

Kan een door werkgever opgezegde arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer nog worden ontbonden?

Inhoud:


Kantonrechtersformule

Als een arbeidsovereenkomst onder gebruikmaking van een ontslagvergunning van het UWV wordt opgezegd dient een werknemer een kennelijk onredelijk ontslagprocedure te voeren om een (schade)vergoeding in de wacht te slepen. Die mogelijkheden zijn recentelijk door de Hoge Raad beperkt en daarover hebben wij in eerdere nieuwsbrieven reeds geschreven.

Als de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt kan deze aan de werknemer een vergoeding volgens de zogenaamde kantonrechtersformule toekennen. Voor een werknemer is dat vaak meer aantrekkelijk dan een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag. Immers duurt die laatste procedure lang, kent de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie en is daarmee veelal kostbaar. Daarnaast wordt er geen billijkheidsvergoeding toegekend, zoals in de ontbindingsprocedure, maar een schadevergoeding zoals aangegeven in de eerdere nieuwsbrieven.

Door nu tijdens de opzegtermijn een ontbinding te vragen heeft een werknemer eerder uitsluitsel over de vergoeding en daarnaast de korte procedure zonder de mogelijkheid van hoger beroep of cassatie. Het kan dus voor een (al opgezegde) werknemer aantrekkelijk zijn om tijdens de opzegtermijn nog even snel een ontbinding te vragen om daarmee snel een vergoeding veilig te stellen. In de lagere rechtspraak werd wisselend geoordeeld over de vraag of een dergelijke ontbinding wel kon respectievelijk of en welke vergoeding dan toegekend diende te worden.

Print dit artikel

Edities